Donationer och bidrag

Företag och privatpersoner kan bidra till stiftelsens syften genom donationer och testamentariska förordnanden. Donationer till stiftelsen är enligt finansministeriets beslut skattefria för samfund om donationen uppgår till minst 850 och högst 50.000 euro. I frågor som gäller donationer kontaktas stiftelsens skattmästare.

Allmänheten kan också bidra till stiftelsen genom de gratulations- och kondoleansadresser stiftelsen tillhandahåller. Inbetalningar kan göras via bankerna.

De fonder som har särskilda adresser är
- Ålands kulturstiftelses grundfond (Ålandsfonden)
- Fonden för åländsk medicinsk forskning
- Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond
- Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN