Internationella avtal

Bakgrund

På initiativ av Ålands kulturstiftelses styrelse har stiftelsen tagit på sig att samla och ge ut originalen till de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse. Bakgrunden var att den offentliga diskussionen om Ålands särställning både inom och utom landskapet inte sällan grundade sig på ofullständiga referat eller på översättningar som kunde innehålla oklarheter och direkta fel.

Kunskap är grunden för all åsiktsbildning. Genom att ge dessa skrifter har stiftelsen velat sprida kännedom om den formella bakgrunden till Ålands särställning och självstyrelse – både utanför Åland och bland ålänningarna själva. Det visade sig att exakta kopior av de flesta originaldokumenten inte fanns på Åland eller ens i Finland. Dokumenten samlades därför ihop med hjälp av bl.a. Förenta Nationernas arkiv, Nationernas Förbunds arkiv och det brittiska statsarkivet Public Records Office.

År 1993 utkom boken med faksimiltryck av originalen och nykontrollerade översättningar till svenska av samtliga dokument och till engelska av dokumenten med original på andra språk än engelska eller franska. Efter Finlands och Ålands EU-anslutning 1994 utgav stiftelsen en kompletterande bilaga med de dokument som innehåller särbestämmelser om Åland i samband med EU-anslutningen. Bilagan har senare kompletterats.

Samtliga dokument har i slutet av 2000-talet getts ut i nykontrollerade versioner på svenska, finska, engelska och franska. Den ursprungliga faksimilupplagan ger möjlighet att kontrollera de översatta texterna mot originalen.

Ansvarig för insamling och redigering av dokumenten har från början varit stiftelsens tidigare vicepreses, professor Peter Wahlberg.

Distributionen av de tryckta versionerna handhas av Ålands landskapsarkiv.


Avtals- och dokumenttexterna

Internationella avtal och dokument i pdf-format:

Svenska

Suomeksi

In english

En francais

Internationella avtal och dokument i webbformat (sv, eng, fra)

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN