Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta sekreterare per e-post info[at]kulturstiftelsen.ax.

Preses och styrelseordförande   Lars Ingmar Johansson   +358 (0)18 14591
+358 (0)457 5267 475
Vice preses   Agneta Eriksson-Granskog   +358 (0)457 344 3300
Sekreterare   Peter Kåhre   +358 (0)457 344 8915
Skattmästare   Ben-Erik Alm   +358 (0)18 43563
+358 (0)40 512 3563

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN