Styrelsen

Ålands kulturstiftelses styrelse består av

Preses Lars Ingmar Johansson

Vicepreses Agneta Eriksson-Granskog

Skattmästare Ben-Erik Alm

Medlem Pia Rothberg-Olofsson

Medlem Bertil Johansson

Medlem Jan-Erik Åkerfelt

Sekreterare Peter Kåhre

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN