Verksamhetsberättelser

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2010 finns att läsa här.

 

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2011 finns att läsa här.

 

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2012 finns att läsa här.

 

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2013 finns att läsa här.

 

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2014 finns att läsa här.

 

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2015 finns att läsa här.

 

Ålands kulturstiftelses årsredogörelse och bokslut för 2016 finns att läsa här.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN