Det åländska folkets historia

I:1

Dreijer, Matts. Från stenåldern till Gustav Vasa. Mariehamn 1979. Ny uppl. 1983. (Finns även på engelska)  

I:2

Nyman, Valdemar. Ålands medeltida kyrkokonst. Mariehamn 1980.

II:1

Ramsdahl, Carl. Under Gustav Vasa och hans söner samt stormaktstiden. Mariehamn 1988

II:2

Samuelsson, Jan. Stormaktstiden från slutet av 1500 -talet fram till 1721. Mariehamn 2015

III

Dreijer, Stig. Frihetstiden och den gustavianska tiden 1721 - 1808. Mariehamn 2006.

IV

Kuvaja, Christer - Hårdstedt, Martin - Hakala, Pertti. Från finska kriget till  Ålandsrörelsen 1808 - 1920. Mariehamn 2008.

V:1

Tudeer, Erik. 1920 – 1990. Mariehamn 1993.

    

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN