Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse

I Stormbom, Jarl. Båtsmanshållet i sydvästra Finland på 1700-talet. Mariehamn 1959.
II Dreijer, Matts. Hauptlinge, Kaufleute und Missionare im Norden vor tausend Jahre. Mariehamn 1960.
III Pipping, Knut och Pipping-van Hulten,Ida. Den Åländska ungdomens emigration. Mariehamn 1961.
IV Hausen, Hans. Geologisk beskrivning över landskapet Åland. Mariehamn 1964.
V Dreijer, Stig. Åland under stora nordiska kriget. Mariehamn 1970.
VI Bondestam, Anna. Åland vintern 1918. Mariehamn1972.
VII Modeen, Tore. De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas nationella karaktär. Mariehamn 1973.
VIII Eriksson, Aldur W. Human twining in and around the Åland Islands. Mariehamn 1973.
IX Kulves, Håkan.  Havsörnens ekologi på Åland. Mariehamn 1973.
X Henriksson, Heidi. Den åländska storstugan. Mariehamn 1976.
XI Nyman, Valdemar. Joel Pettersson 1892 – 1937. Pojken och den gråa byn. En livsbild. Mariehamn 1977.
XII Bertell, Erik. Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland under tidigt 1500-tal . Mariehamn 1983.
XIII Isaksson, Martin. Carl Björkman - Ålands första lantråd. Mariehamn 1988.
XIV Högman, Gyrid. Den åländska kvinnans historia. Mariehamn 1991. Andra uppl. 1998.
XV Bertell, Erik.  Medeltida skattesystem på Åland. Mariehamn 1993.
XVI Storå, Nils. Fiskets Åland och fiskarkulturen. Mariehamn 2003.
XVII Svenblad, Ralf. Stormskärsåländska - om folkmålet i Anni Blomqvists Stormskärsromaner. Mariehamn 2006.
XVIII Abrahamsson, Kurt-Viking (red). Åländska kulturlandskap. Mariehamn 2011
XIX Gustavsson, Kenneth. Ålandsöarna - en säkerhetsrisk. Spelet om den demilitariserade zonen 1919 - 1939. PQR - kultur 2012.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN