Stipendier och understöd 2015

Understöd och stipendier år 2015 från Ålands kulturstiftelses fonder

 Ur stiftelsens allmänna fonder sammanlagt 10.700 €:

 • Ålands fredsinstitut gm jur.dr., docent Sia Spiliopoulou-Åkermark, Mariehamn, 10.000 € för delfinansiering av forskningsprojektet ”Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering”. I projektet medverkar tre disputerade forskare samt en doktorand, samtliga med inriktning på folkrätt och internationella relationer. Syftet är att granska hur Ålands demilitarisering och neutralisering påverkas de många nya och olika formerna av militärt samarbete i Östersjön.
 • Arkitekt Folke Wickström och dipl.ing. Jerker Örjans, Mariehamn, 700 € för projektet ”Ljus över gravgården” (delat bidrag, se nedan).

Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 10.700 €:

 • Föreningen Ålands kulturfestival r.f., 3.000 € som bidrag för att särskilt uppmärksamma åländskt författarskap under Mariehamns litteraturdagar 2016.
 • Wårdö kulturstiftelse r.s., 2.400 € som bidrag för utgivning av Vårdö sockenkrönika nr 2 som särskilt belyser den muntliga traditionen och innehåller ett personligt porträtt av författaren Anni Blomqvist.
 • Skärgårdsteatern, 1000 € för turnén 2016 med 5-6 föreställningar på Åland huvudsakligen i skärgården.
 • Filmklubben Chaplin, 800 € som bidrag för finansiering av filmvisning i samtliga skärgårdskommuner i samband med kortfilmfestivalen ”Vera” (delat bidrag, se nedan).
 • Författaren Martin Högstrand, Mariehamn, 2.000 €, som bidrag för slutförande av ett romanprojekt med arbetsnamnet ”Elefanterna” med en motivkrets kring åländsk kultur och identitetsfrågor.
 • Arkitekt Folke Wickström och dipl.ing. Jerker Örjans, Mariehamn, 1.500 € för projektet ”Ljus över gravgården” som i bokform och med rikhaltigt illustrationsmaterial skildrar gravkultur och gravskick i Mariehamn med jämförande utblickar till andra orter. Arbetet baserar sig på arkivstudier och dokumentation (delat bidrag, se ovan).

Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 3.400 €:

 • Filmklubben Chaplin, 1.700 € som bidrag för finansiering av filmvisning i samtliga skärgårdskommuner i samband med kortfilmfestivalen ”Vera” (delat bidrag, se ovan).
 • Föglö kommuns filmkommitté, 1.500 €. som bidrag för dokumentärfilmen ”Föglö, skärgårdssamhälle i förändring” i produktion av filmaren och etnologen Per-Ove Högnäs. Filmen speglar samhällsförändringar, miljö- och naturfrågor och levnadsbetingelser.
 • Reserveras för elevstipendier vid Föglö grundskola. 200 €

Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom 750 €:

 • Rektor Birgitta Ponthin, bidrag för katalogisering av samlingarna i framlidne Jarl Ponthins gårdsmuseum i Finnö, Kökar. 750 €

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 750 € till Ålands Lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 58.800 €:

 • Borreliagruppen gm professor Dag Nyman 15.000 € för fortsatt forskning om fästingburna infektioner, avseende dels precisering av laboratoriediagnostiken av aktiv borrelios i centrala nervsystemet, dels utredning om orsaken till symtomen samt betydelsen av immundämpande behandling hos patienter med kvarstående besvär efter behandlad borrelios.
 • Med. mag. Erika Boman, Mariehamn, 4.000 € som bidrag för arbetet med en doktorsavhandling om hälsa och livskvalitet hos äldre män på Åland.
 • Med.lic. Riina Katainen, Mariehamn/Åbo, 3.000 € som forskningsbidrag för en doktorsavhandling om livskvalitet i klimakteriet.
 • Leg. fysioterapeut Jenny Snickars, Göteborg/Mariehamn, 1.800 € för omkostnader i anslutning till ett forskningsarbete som undersöker funktionen i övre extremiteten efter slaganfall.
 • Med.dr. Jimmy Sundblom, Uppsala/Mariehamn, 35.000 € ur Thure Nordenfelts legat för inledning av en omfattande genetisk specialstudie av Huntingtons sjukdom samt för undersökningar av ryggmärgsvätska vid samma sjukdom.

 

Utdelning totalt 85.100 €

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN