Stipendier år 2017

Stipendier år 2017

Understöd och stipendier år 2017 från Ålands kulturstiftelses fonder

Styrelsens beslut 10.10.2017

 

Ur stiftelsens allmänna fonder och Magnus Kåhres fond (inriktning på forskning, publikationsverksamhet, vitterhet och konst samt [Kåhre] enskilda kulturevenemang av ”allmänt intresse”) sammanlagt 30.000 €.

- Ålands fredsinstitut/pol.mag. Susann Simolin, 10.000 € för delfinansiering av forskningsprojektet ”Ålandsexemplet i internationell konfliktlösning”. Projektet syftar till systematiskt kartlägga var exemplet använts, olika processer och aktörer, vilka aspekter och sakfrågor som varit särskilt relevanta samt på vilka sätt exemplet konkret manifesterats.

- Fil.dr. Ulrika Gustafsson, Stockholm/Mariehamn, 5.000 € som bidrag för färdigställande av en biografi över författaren Sally Salminen ”Min ljusa stad. Sally Salminen, livet, litteraturen”. Boken planeras som en essäistiskt hållen författarbiografi med läsningar av valda verk och grundar sig på arkivforskningar och intervjuer och syftar till att sprida nytt ljus över ett författarskap som litteraturhistorien hittills behandlat knapphändigt.

 - Ålandsforskarna r.f. (arbetsgrupp), 5.000 € som bidrag för att slutföra serien med historiker över byarna i Eckerö med ett band som behandlar Marby och Björnhuvud.

 - Föreningen Ålands kulturfestival r.f., 5.000 € som bidrag för att särskilt uppmärksamma åländskt författarskap under Mariehamns litteraturdagar 2018.

 - Kulturföreningen Katrina , 5000 € som bidrag för genomförande av operaprojektet ”Figaro 2017”.

Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 11.000 €

 - Filmklubben Chaplin, 2.000 €  som bidrag för finansiering av filmvisning i skärgårdskommunerna i samband med kortfilmfestivalen ”Vera” 2018.

 - Skärgårdsteatern, 2.000 € som bidrag för turnén 2018 med 5-6 föreställningar på Åland av Alfred Jarrys pjäs ”Kung Ubu” huvudsakligen i skärgården.

 - Lappo ungdomsförening, 1.000 € som bidrag för att genomföra en programkväll ”för själslig spis” under temat ”Kärlek och vänskap” vintern 2018.

 - Redaktör Kiki Alberius-Forsman, Mariehamn och konstnären Ann-Britt Eriksson, Finström, 2.000 € vardera = 4.000 € som bidrag för att tillsammans med föreningen Sälskärs vänner producera en barnbok om livet på Sälskärs fyrland i Hammarland. År 2018 uppmärksammas 150-årsminnet av att fyren på Sälskär tändes.

 - Fotografen Kalle Wetterström, Jomala, 2.000 € som bidrag för att producera och sammanställa en film om Kobba Klintar. I filmen uppmärksammas dess historia som lotsplats, dramatiska händelser och utvecklingen till besöksmål.

Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 3.000 €:

 - Föglö hembygdsförening  r.f. , 1.400 € som bidrag för fortsatt utgivning av föreningens årsskrift Gammalt och nytt från Föglö som dokumenterar historia, personer och händelser i Föglö.

 - Garantiföreningen för Matsmårs r.f., 1.400 € som bidrag för att genomföra ”Hummersödagen” 2018 med föredrag, rundvandringar, utställningar m.m.

 - Reserveras för elevstipendier vid Föglö grundskola. 200 €

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 700 € till Ålands Lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

 

Sven Petterssons fond

Ingen utdelning då relevanta ansökningar saknas detta år.

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 21.000 €

 -  Borreliagruppen på Åland 16.000 € för fortsatt forskning om fästingburna infektioner, särskilt diagnostisk precisering samt aktivitetsbestämning av infektion med borrelia liksom för utredning av möjligheten att med immundämpande behandling påverka symtom efter borrelios. Samarbetspartner i forskningen är Linköpings universitetssjukhus och universitet i Strasbourg.

 -   M.Sc. Mostafa Kiamehr, Tammerfors, 3.000 € som bidrag för en avhandling om utvecklande av nya biomarkörer för den individuella risken för kransartärsjukdom i hjärtat.

 -  Doktoranden Sami Saku, Mariehamn/Helsingfors, 2.000 € som stöd för en blivande avhandling om avvikelser i vårdprocessen vid knäledsplastik.

Utdelning totalt 65.700 €

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN