Stipendier och understöd 2012

Ur stiftelsens allmänna fonder sammanlagt 6.000 euro:

• Fil.mag. Ann-Kristin Johansson, Mariehamn, 3.000 euro för publicering av en bok om fåglar på Åland med illustrationer, vetenskapliga beskrivningar av fågelarterna och andra uppgifter om dem.

• Textilkonservator Margit Holmberg, Mariehamn, 1.000 euro som bidrag för ett projekt i syfte att inventera de åländska kyrkotextilierna och upprätta en databas över dem.

• Arbetsgrupp under ledning av Maj-Britt Lind, Mariehamn, 2.000 euro som bidrag för att i bokform och virtuellt skildra Hildur Stenbäcks konstnärskap.

 

Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 6.300 euro:

• Vårdö kommunbibliotek 2.500 euro för att under år 2013 anordna dramatiserade Anni Blomqvist-vandringar på Simskäla.

• Författaren Carina Karlsson, Sund, 3.000 euro för bakgrundsstudier till ett romanprojekt som skildrar de åländska båtsmännen och händelser i Föglö vid 1700-talets mitt.

• Filmklubben Chaplin 800 euro för filmvisningar i skärgården under dokumentärfilmfestivalen "Vera" 2013 (totalt 1.600 euro, se nedan).

 

Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 1.900 euro:

• Skärgårdsteatern 1.000 euro för turné på Åland år 2013.

• Filmklubben Chaplin 800 euro för filmvisningar i skärgården under dokumentärfilmfestivalen "Vera" 2013 (totalt 1.600 euro, se ovan).

• Föglö grundskola 100 euro för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Henrik Nylunds fond.

 

Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom, 700 euro:

• Fil.mag. Kjell Ekström, Jomala, 700 euro för ett föredrags- och publikationsprojekt om Kökar i konsten.

 

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 16.150 euro:

• Professor Dag Nymans forskningsgrupp, 14 000 euro, för fortsättning av den åländsk-svenska studien om infektionsrisken vid fästingstick.

• Med.mag. Erika Johansson, Mariehamn, 2.150 euro för fortsättning av arbetet om äldre kvinnors situation på Åland.

 

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 470 euro till Ålands lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

Utdelning totalt 31.520 €

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN